با کلیک روی ستاره یک امتیاز به این مطب بده
دوشنبه 2 خرداد 1390

مقایسه مدیریت در جوامع پیشرفته و جهان سوم!

   نوشته شده توسط: omid    نوع مطلب :جامعه و سیاست ،

در جوامع پیشرفته: موفقیت مدیر بر اساس پیشرفت مجموعه تحت مدیریتش سنجیده می شود.
در جهان سوم: موفقیت مدیر سنجیده نمی شود، خود مدیر بودن نشانه موفقیت است.

در جوامع پیشرفته: مدیران بعضی وقتها استعفا می دهند.
در جهان سوم: عشق به خدمت مانع از استعفا می شود.

در جوامع پیشرفته: افراد از مشاغل پایین شروع می کنند و به تدریج ممکن است مدیر شوند.
در جهان سوم: افراد مدیر مادرزادی هستند و اولین شغلشان در بیست سالگی مدیریت است.

در جوامع پیشرفته: برای یک پست مدیریت، دنبال مدیر می­گردند.
در جهان سوم: برای یک فرد، دنبال پست مدیریت می گردند و در صورت لزوم این پست ساخته می شود.

در جوامع پیشرفته: یک کارمند ساده ممکن است سه سال بعد مدیر شود.
در جهان سوم: یک کارمند ساده، سه سال بعد همان کارمند ساده است، در حالیکه مدیرش سه بار عوض شده.

در جوامع پیشرفته: اگر بخواهند از دانش و تجربه کسی حداکثر استفاده را بکنند، او را مشاور مدیریت می کنند.
در جهان سوم: اگر بخواهند از کسی هیچ استفاده ای نکنند، او را مشاور مدیریت می کنند.

در جوامع پیشرفته: اگر کسی از کار برکنار شود، عذرخواهی می کند و حتی ممکن است محاکمه شود.
در جهان سوم: اگر کسی از کار برکنار شود، طی مراسم باشکوهی از او تقدیر می شود و پست مدیریت جدید می گیرد.

در جوامع پیشرفته: مدیران به­صورت مستقل استخدام و برکنار می شوند، ولی به­صورت گروهی و هماهنگ کار می کنند.
در جهان سوم: مدیران به­صورت مستقل و غیرهماهنگ کار می کنند ، ولی به­صورت گروهی استخدام و برکنار می شوند.

در جوامع پیشرفته: برای استخدام مدیر، در روزنامه آگهی می دهند و با برخی مصاحبه می کنند.
در جهان سوم: برای استخدام مدیر، به فرد مورد نظر تلفن می کنند.

در جوامع پیشرفته: زمان پایان کار یک مدیر و شروع کار مدیر بعدی از قبل مشخص است.
در جهان سوم: مدیران در همان روز حکم مدیریت یا برکناری­شان را می­گیرند.

در جوامع پیشرفته: همه می دانند درآمد قانونی یک مدیر زیاد است.
در جهان سوم: مدیران انسانهای ساده زیستی هستند که درآمدشان به کسی ربطی ندارد.

در جوامع پیشرفته: شما مدیرتان را با اسم کوچک صدا می­زنید.
در جهان سوم: شما مدیرتان را با دو خط القاب پیشوند، خطاب کتبی می کنید ولی او باز هم به شما وقت ملاقات نمی دهد.

در جوامع پیشرفته: برای مدیریت، سابقه کار مفید و لیاقت لازم است.
در جهان سوم: برای مدیریت، خودی بودن کفایت می کند.