تبلیغات
باید دانست - تصرف نینوا:
با کلیک روی ستاره یک امتیاز به این مطب بده
سه شنبه 1 دی 1388

تصرف نینوا:

   نوشته شده توسط: omid    نوع مطلب :تاریخ و سرگذشت نامه ،

تصرف نینوا:
روزی كه امپراتوری ستمگر آشور نابود شد

نقشه امپراتوری آشور
در اوج خود

شهر نینوه (نینوا، مجاور موصل امروز) پایتخت امپراتوری آشور دهم و به قولی 14 دسامبر سال 612 پیش از میلاد به تصرف نیروهای مشترك دولتهای ماد (ایران) و بابل (بین النهرین جنوبی) در آمد و آن امپراتوری كه در تاریخ، شهرت ستمگری یافته است برای همیشه از میان رفت. نیروهای فاتح نینوا این شهر را باخاك یكسان كردند كه دیگر آباد نشد.
انگیزه ویران كردن نینوا، ظلم طولانی آشوریان به مادهای ایرانی و بابلیان بود. دهها سال بود كه آشوریان بر سر مادها می تاختند و آنان را جهت كار اجباری به اسارت می بردند و ثروت آشور و اقتدار آن از همین برده گیری بود و مردان آشور تنها یك وظیفه داشتند و آن جنگ كردن بود. روحانیون مسیحی با تفسیر انجیل، ویرانی نینوا را اراده خداوند در براندازی ظالمان نوشته اند.
    مادها یكی از سه طایفه یک قبیله آریایی هستند كه تقریبا همزمان به فلات ایران مهاجرت كرده بودند و در منطقه ای وسیع از ری و قفقاز جنوبی تا ایلام (سراسر شمالغربی ایران) به مرکزیت همدان سكنی گزیده بودند و این سه طایفه خویشاوند در قرن ششم پیش از میلاد کشور واحد ایران را به وجود آوردند که مناطق و مرزهای آن به صورت سنگنبشته از عهد باستان باقی مانده و مورخان سند مالکیت ایران و تنها کشور جهان که چنین سندی دارد خوانده اند. همزمان، پارتها در خراسان و شرق دریای مازندران و پارسها در جنوب و شرق ایران (از محور ری به پایین تا رود سند و نصف النهار کشمیر) اسكان یافته بودند و مادها به دلیل همسایگی، گرفتار هجوم های پی درپی آشوریان بودند. در آن زمان بزرگترین شهر مادها هكمتانه (همدان) بود كه یونانیان اكباتانا نوشته اند.
    همین حملات آشوریان و ستمگری آنان سبب شد كه مادها دولتی كه سراسر شمال غربی ایران را دربرمی گرفت به پایتختی همدان تشكیل دهند و با دولت بابل كه آن هم گرفتار حملات آشوریان بود متحد شوند و كار آن را بسازند. آشوریها از نژاد عرب بوده اند. پس از اضمحلال امپراتوری آشور، دولت همدان بسیاری از ایرانیان را به منطقه آشورنشین انتقال داد تا آشوریان در اقلیت قرارگیرند و باردیگر نتوانند دولت تشكیل دهند و كردهای عراق، سوریه و تركیه امروز اعقاب همان ایرانیان منتقله هستند.
دولت ماد عمری طولانی نداشت و كوروش بزرگ كه از مادر ماد و از پدر پارسی بود با متحد ساختن سه طایفه ایرانی (ماد، پارت و پارس) كه مورخان غرب آنان را آرین های جنوبی می خوانند، ایران را به وجود آورد. در تاریخ عمومی كه در مدارس سراسر جهان تدریس می شود، از كوروش (سیروس = سایرس) به عنوان پدر ایران یاد شده است.

آنچه که از کاخ ظلم (کاخ امپراتوران آشور) باقی مانده است